o-nama-image

Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o.

Prvi Ugovor za redovnu opravku, ranga GO, električne lokomotive serije 441-603 potpisan je sa AD Železnice Srbije 04.04.2011. godine, lokomotiva je predata u opravku 05.05.2011. godine. Uspešnom saradnjom naših stručnjaka i stručnjaka sa železnice uspostavljena je tehnologija remonta i lokomotiva je puštena u saobraćaj 10.12.2011. godine. U toku eksploatacije lokomotiva se pokazala vrlo pouzdana sa dobrim karakteristikama i ukupno pet defekata na pretrčanih 100.000 km i imobilizacijom manjom od 10%.

Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive pre ulaska u remont

Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u fazi demontaže i remonta

Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u završnim fazama remonta

Investiciona opravka električne lokomotive serije 441 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije sa probne vožnje

Kliknite na sliku da biste videli punu veličinu