o-nama-image

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Nakon uspešne realizacije prvog Ugovora drugi Ugovor za redovnu opravku, ranga GO, električne lokomotive serije 461-125 potpisan je sa AD Železnice Srbije 27.03.2012. godine, lokomotiva je predata u opravku 02.04.2012. godine. Model rada i organizacija uspostavljeni na realizaciji prvog Ugovora implementiran je na realizaciji remonta ove lokomotive tako da je uspešno uspostavljena i tehnologija remonta ovog tipa lokomotive. Radovi na remontu se privode kraju, završna ispitivanja se planiraju za kraj novembra tekuće godine a probne vožnje i predaja Naručiocu u prvoj polovini decembra ove godine.

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive pre ulaska u remont

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u fazi demontaže

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u fazi remonta

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije remontovane opreme spremne za ugradnju

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u završnoj fazi remonta

Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o. Investiciona opravka električne lokomotive serije 461 u Šinvoz d.o.o.

Fotografije lokomotive u fazi montaže opreme

Kliknite na sliku da biste videli punu veličinu