Još jedna prilika prilika za zaposlenje u rastućoj kompaniji, za sve vredne, ambiciozne i marljive ljude. Rad obuhvata praćenje internih i eksternih standarda iz oblasti QMS-a. Pozicija rada je u Zrenjaninu.

Radni zadaci:

– Prati funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom i analizira usaglašenost za zahtevima standarda iz serije ISO 9001;

– obavlja aktivnosti u skladu sa propisanim procedurama, instrukcijama i uputstvima u okviru kompanije;

– planira interne provere i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom u kompaniji;

– prati zahteve internih i eksternih standarda iz oblasti QMS-a;

– izveštava menadžment sistema kvaliteta o redovnim i vanrednim proverama QMS-a, kao i nalazima provera;

– vrši kontrolu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom;

– obavlja funkciju administratora u sistemu za korektivno – preventivne mere;

– koordinira aktivnosti u sprovođenju i verifikaciji korektivnih mera;

– obezbeđuje da svi zahtevi sistema upravljanja kvalitetom budu utvrđeni u skladu sa odgovarajućim standardima;

– zastupa eksterne interese kompanije po pitanjima Sistema menadžmenta kvalitetom;

– definiše pojedina dokumenta Sistema menadžmenta kvalitetom kojima se sistematski obezbeđuje kvalitet realizacije pojedinih aktivnosti u procesu proizvodnje;

– organizuje i sprovodi pregled svih potrebnih dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom, pre njihovog izdavanja, čime se osigurava ažurnost dokumenata na predviđenim mestima;

– utvrđuje efikasnost, definisanost i realizaciju Sistema menadžmenta kvalitetom u pojedinim organizacionim jedinicama i obezbeđuje uslove za sprovođenje provere Sistema menadžmenta kvalitetom, bilo da se radi o internoj proveri, ili proveri preko druge ili treće strane;

– priprema materijale za preispitivanje kvaliteta u skladu sa Procedurom za preispitivanje Sistema menadžmenta kvalitetom. Obaveštava menadžment o nerealizovanim aktivnostima i kašnjenju planiranih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti utvrđuje procese potrebne za primenu i održavanje Sistema upravljanja kvalitetom;

– brine o dokumentaciji Sistema menadžmenta kvalitetom (manipulisanje, čuvanje i izmene dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom);

– prezentuje Sistem menadžmenta kvaliteta kompanije trećim licima;

– upoznat sa registrom korektivnih mera na osnovu kojih pravovremeno reaguje na njihove statuse.

Profil kandidata:

– Obrazovanje: VŠS/VSS;

– iskustvo u upravljanju sistemom kvaliteta, poželjno u proizvodnoj kompaniji;

– razumevanje tehničke dokumentacije;

– izvrsno poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007;

– odlično poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma;

– ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična, precizna i istrajna osoba;

– komunikativna osoba;

– spremnost da preuzmete odgovornost i inicijativu i radite samostalno;

– spremnost na dinamičan rad.

 

Šinvoz nudi:

– Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu;

– dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu;

– mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja;

– praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom.

Potrebno je da u vašoj biografiji navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu smarjanovic@sinvoz.rs