Kompaniji „Šinvoz“ potreban rukovodilac sektora kontrole kvaliteta. Mesto rada je Zrenjanin.

 

Radni zadaci:

– Kreiranje i sprovođenje planova na mesečnom i godišnjem nivou i nadgledanje i ostvarivanje a u cilju postizanja što boljih rezultata;

– planiranje kvaliteta na svim nivoima;

– upravljanje projektima poboljšanja procesa i organizacionih promena;

– upravljanje kontrolom kvaliteta u proizvodnji;

– ipravljanje rešavanjem žalbi i reklamacija kupaca kao i internim reklamacijama;

– sprovođenje analize poslovnih rizika;

– sprovođenje edukacija zaposlenih po pitanjima kvaliteta procesa, proizvoda/usluga;

– izveštava operativnog direktora o performansama;

– organizuje i direktno učestvuje u sprovođenju mera za promovisanje svesti zaposlenih o značaju ispunjavanja zahteva korisnika i zakonskih zahteva;

– predlaže mere poboljšanja;

– definisanje procedura kvaliteta unutar proizvodnje;

– garancija standarda kvaliteta kompanije;

– izbor lokalnog osoblja za kontrolu kvaliteta;

– organizacija i nadgledanje rada u odeljenjima kontrole kvaliteta;

– upravljanje timom ljudi kontrole kvaliteta.

Profil kandidata:

– Obrazovanje: VŠS/VSS mašinskog ili drugog tehničkog smera (fakultet tehničkih nauka, fakultet organizacionih nauka, tehnički fakulteti) ili FON;

– minimum 2 godine iskustva u kontroli kvaliteta, poželjno na istoj ili sličnoj rukovodećoj poziciji u proizvodnim kompanijama (automobilska industrija će biti smatrana za prednost);

– poznavanje alata kvaliteta i problem solving metodologija (A3, 8D itd.);

– poznavanje tehničke dokumentacije;

– poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015;

– odlično poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma;

– ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična i istrajna osoba;

– spremna na improvizaciju, kreativna, inovativna i komunikativna osoba;

– spremni da preuzmete odgovornost i inicijativnu i radite samostalno;

– poželjno posedovanje sertifikata NDT, UT3 (IS) DIN EN ISO 9712, MT3 (IS) DIN EN ISO 9712 ili IWE;

– spremnost na dinamičan rad.

 

Šinvoz nudi:

– Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu;

– dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu;

– mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja (Lean, jezici, leaderhip treninzi itd.);

– praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom.

 

Potrebno je da u vašem CV-u navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja.