Šinvoz DOO, jedna od najstarjih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za poziciju:

Menadžer projekta

Mesto rada: Zrenjanin

Odgovornosti menadžera projekta:

 • Vođenje planiranja i implementacije projekta
 • Raspoređivanje zaduženja i definisanje zadataka projekta
 • Razvijanje projektnih planova
 • Okupljanje, delegiranje, praćenje  i koordinacija zaposlenih na projektu
 • Planiranje budžeta projekta, upravljanje troškovima, upravljanje budžetom projekta
 • Planiranje i praćenje projektnih rokova
 • Koordinacija izvršenja delegiranih zadataka i praćenje projekta
 • Usmeravanje i pružanje podrške projektnom timu
 • Osiguranje kvaliteta projekta
 • Konstantno nadgledanje i izveštavanje o napretku projekta
 • Kontrola rezultata rada i izvršavanja projekta
 • Ispravljanje nepravilnosti u toku izvršenja projekta
 • Izveštavanje o toku projekta – definisanje napretka, problema i rešenja
 • Implementacija i upravljanje promenama u izvršenju projektnih aktivnosti i intervencije radi postizanja projektnih ciljeva
 • Evaluacija projekta i procena rezultata projekta
 • Svakodnevna komunikacija sa klijentima o toku projekta
Projekt menadžer
Projekt menadžer

Profil kandidata:

 • Univerzitetska diploma nekog od tehničkih fakulteta ili FON
 • Relevantno radno iskustvo u trajanju od minimum 2 godine, na poziciji u proizvodnom okruženju automobilske ili metalne industrije
 • Dobre pisane i verbalne veštine komunikacije na engleskom jeziku, C1 nivo
 • MS Office
 • Odlično poznavanje menadžmenta projekata sa teoretskog i praktičnog aspekta
 • Odlično poznavanje tehnika i alata projekt menadžmenta
 • Relevantno iskustvo u radu sa ljudima, strateškom planiranju, menadžmentu rizika, upravljanju promenama

Ključne kompetencije:

 • Kritičko razmišljanje i veštine rešavanja realnih problema
 • Efikasno planiranje i organizacija
 • Efikasno donošenje odluka
 • Napredne komunikativne sposobnosti, asertivnost
 • Delegiranje
 • Timski rad
 • Pregovaranje
 • Upravljanje konfliktima
 • Prilagodljivost
 • Tolerancija na stres
 • Lider koji inspiriše ljude na poboljšanja
 • Visok nivo organizacionih sposobnosti, sposobnost brzog uočavanja, intuitivno razmišljanje
 • Upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje
 • Sposobnost kontrole rada drugih
 • Spremnost na povremena putovanja u zemlje EU
PM Projekt menadžer
Projekt menadžment

Nudimo:

Provodimo veći deo svog života na poslu, zato je važno da imamo posao koji je smislen i može da napravi promenu. U Šinvozu, nudimo mogućnosti za ispunjenje Vaših karijernih ciljeva, kao što su:  

 • Šansa da učestvujete u stvaranju radnog okruženja koje omogućava svim učesnicima priliku da se razvijaju, uče, i poboljšaju svoje performanse
 • Napredovanje u karijeri
 • Otvorena komunikacija
 • Treninzi i karijerna savetovanja
 • Kompetativna plata i beneficije

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

hr@sinvoz.rs 

ili sledećeg linka: https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

Kandidati koji se prijavljuju elektronskom poštom saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.