Kompanija „Šinvoz“ raspisuje konkurs za poziciju: Rukovodilac prodaje

Mesto rada: Kragujevac

Odgovornosti:

 • Definisanje, razvijanje i sprovođenje strategije prodaje društva
 • Kreiranje i upravljanje realizacijom godišnjeg plana, postavljanje i realizacija ciljanih prihoda i tržišnog udela, upravljanje dugoročnom strategijom rasta
 • Odgovornost za razvoj, planiranje i implementaciju poslovnih procesa u službi prodaje
 • Odgovoran za organizaciju i kontrolu službe prodaje, organizovanje dugoročne saradnje sa kupcima roba i usluga, isporuku prodate robe i usluga u dogovorenim rokovima i praćenje rada službe prodaje
 • Utvrdjivanje najboljih praksi u službi prodaje, odgovoran za uspostavljanje procedura i sistema za praćenje realizacije službe prodaje
 • Razvoj prakse otvorenog toka informacija
 • Planiranje, organizovanje ili koordinacija prodajnih aktivnosti društva i upravljanje operativnim prodajnim aktivnostima
 • Planiranje optimalnog korišćenja resursa kompanije 
 • Upravljanje ljudima, pripremanje radnih rasporeda i dodeljivanje specifičnih zaduženja za službu prodaje
 • Upravljanje i rukovođenje radom službe prodaje
 • Učestvovanje u formiranju i realizacija godišnjih, kvartalnih i mesečnih planova prodaje
 • Praćenje i kontrola zakonskih propisa iz oblasti prodaje
 • Realizacija i praćenje naplate potraživanja, kontrola prihoda
 • Odgovornost za kontrolisanje prodajne dokumentacije i tenderske dokumentacije
 • Pregled finansijskih izveštaja, prodajnih izveštaja i drugih podataka o učinku sa svrhom merenja likvidnosti, isplativosti, produktivnosti i ostvarenja ciljeva, da bi se odredila područja za povećanje prihoda, redukciju troškova ili unapređenja
 • Koordinacija sa Projekt menadžerima oko svakog aspekta ugovorenih projekata
 • Koordinacija sa Direktorom finansija i računovodstva oko finansijskog planiranja

Profil kandidata:

 • Univerzitetska diploma nekog od tehničkih fakulteta, FON, ekonomski fakultet
 • Relevantno radno iskustvo u trajanju od minimum 3 godine, na sličnoj poziciji
 • Dobre pisane i verbalne veštine komunikacije na engleskom jeziku, minimum B2 nivo
 • MS Office
 • Relevantno iskustvo u radu sa ljudima
 • Relevantno iskustvo u planiranju

Ključne kompetencije: 

 • Pregovaranje
 • Integritet
 • Kritičko razmišljanje i veštine rešavanja realnih problema
 • Efikasno planiranje i organizacija
 • Efikasno donošenje odluka
 • Komunikacijske veštine
 • Liderske veštine
 • Delegiranje
 • Timski rad i preuzimanje odgovornsoti za svoj tim
 • Upravljanje konfliktima
 • Prilagodljivost
 • Tolerancija na stres
 • Lider koji inspiriše ljude na poboljšanja
 • Visok nivo organizacionih sposobnosti, sposobnost brzog uočavanja, intuitivno razmišljanje
 • Upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje

Nudimo:

Provodimo veći deo svog života na poslu, zato je važno da imamo posao koji je smislen i može da napravi promenu. U Šinvozu, nudimo mogućnosti za ispunjenje Vaših karijernih ciljeva, kao što su:  

 

 • Šansa da učestvujete u stvaranju radnog okruženja koje omogućava svim učesnicima priliku da se razvijaju, uče, i poboljšaju svoje performanse
 • Napredovanje u karijeri
 • Otvorena komunikacija
 • Treninzi i karijerna savetovanja
 • Kompetativna plata i beneficije