Očigledno je da je zbog sve većih zahteva današnjih radnih mesta obrazovanje i obuka zaposlenih izuzetno važna. U vremenu jake konkurencije osnovne veštine i napredna znanja su ključna za uspeh organizacija.

Kompanija Šinvoz je organizovala niz in house obuka za zaposlene, sa temama kontinuiranih unapređenja procesa, upoznavanje sa LEAN metodologijom i alatima Leana, kao i praktične primene 5S-a.

Ovo je bila sjajna prilika da zaposleni sagledaju kako se može unaprediti kako njihovo radno mesto, tako i čitavi proizvodni procesi ili organizacione jedinice.

Obuke su prilika i za poboljšanje aspekata organizacione kulture, unapređenje timskog rada, motivacije zaposlenih, te pozitivno utiču ne samo na atmosferu, već i na rezultate kompanije.